Stronnaghys

She ceaghley corockle ayns ny çhengaghyn Celtiagh eh stronnaghys. Mastey ny çhengaghyn jeianagh, ta'n obbyr shoh ec Gaelg, Yernish as Bretnish.

Stronnaghys ayns çhengaghyn CeltiaghEdit

Ta'n taabyl shoh soilshaghey magh obbyr stronnaghys ayns ny çhengaghyn Celtiagh. Er y fa dy vel cairscreeuyn er lheh ec dagh fer jeu, ta enmyn cadjin currit oc son oardraghey. Ta shen jannoo ny s'assey eh ny çhengaghyn y chosoylaghey. Myr sampleyr, ta çh 'sy Ghaelg casley rish t keyl ayns ny çhengaghyn Gaelgagh elley.

Ta kerroo lheeah cowraghey nagh vel stronnaghys ec y lettyr shoh 'sy çhengey shoh.

Stronnaghys ayns çhengaghyn Celtiagh
  Corockle bunneydagh Corockle er ny chaghlaa
Ennym Sheean (ASE) Gaelg Gaelg Albinagh Yernish Bretnish Cornish Britaanish
p keyl /pʲ/ /pʲ//bʲ/
Cairscreeu pbp
p lheean /pˠ/ /pˠ//bˠ/
Cairscreeu pbp
p /p/ /p//b/ /p//m̥/
Cairscreeu pb pmh
t keyl /tʲ/ /ʧ//j/ /tʲ//dʲ/
Cairscreeu çhj tdt
t lheean /tˠ/ /tˠ//dˠ/ /tˠ//dˠ/
Cairscreeu t, thd tdt
t /t/ /t//n̥/
Cairscreeu tnh
ch
çh
/ʧ/ jeeagh er
t keyl
Cairscreeu
c keyl
k keyl
/c/ /c//ɟ/ /c//ɟ/
Cairscreeu c, kg cgc
c lheean
k lheean
/k/ /k//ŋ̊/ /k//g/
Cairscreeu c, kg cgc
c /k/ /k//ŋ̊/
Cairscreeu cngh
b keyl /bʲ/ /b//m/ /bʲ//mʲ/
Cairscreeu bm bmb
b lheean /bˠ/ /b//m/ /bˠ//mˠ/
Cairscreeu bm bmb
b /b/ /b//m/
Cairscreeu bm
d keyl /dʲ/ /ʤ//nj/ /dʲ//nʲ/
Cairscreeu jny dnd
d lheean /dˠ/ /dˠ//nˠ/, /d/ /d̪ˠ//n̪ˠ/
Cairscreeu dn dnd
d /d/ /d//n/
Cairscreeu dn
j /ʤ/ jeeagh er
d keyl
Cairscreeu
g keyl /gʲ/ /gʲ//ŋ/ /ɟ//ɲ/
Cairscreeu gng gng
g lheean /gˠ/ /gˠ//ŋˠ/ /g//ŋ/
Cairscreeu gng gng
g /g/ /g//ŋ/
Cairscreeu gng
f keyl /fʲ/ /f//v/ /fʲ//vʲ/
Cairscreeu fv fbhf
f lheean /fˠ/ /fw//hw/, /w/ /fʲˠ//w/
Cairscreeu fww fbhf