She ceaghley corockle eh creoiaghey. Foddee eh çheet er possan beg dy obbraghyn as caslyssyn eddyr oc:

  • obbyr grammeydagh ayns shiartanse dy hengaghyn, ny çhengaghyn Celtiagh erskyn ooilley.
  • caghlaaghyn shennaghyssagh ayns sheeanchoryssaghys çhengey ennagh

T'eh shassoo noi boggaghys.

Creoiaghey grammeydaghEdit

Creoiaghey ayns çhengaghyn CeltiaghEdit

Ta'n taabyl shoh soilshaghey magh obbyr creoiaghey ayns ny çhengaghyn Celtiagh.

Ta kerroo lheeah cowraghey nagh vel creoiaghey ec y lettyr shoh 'sy çhengey shoh.

Creoiaghey ayns çhengaghyn Celtiagh
  Corockle bunneydagh Corockle er ny chaghlaa
Ennym Sheean (ASE) Gaelg Gaelg Albinagh Yernish Bretnish Cornish Britaanish
b /b/ /b//p/ /b//p/
Cairscreeu bp bp
d /d/ /d//t/ /d//t/
Cairscreeu dt dt
g runtit /g/ /g//k/
Cairscreeu gk
g neuruntit /g/ /g//k/
Cairscreeu gk
g /g/ /g//k/
Cairscreeu gk
gw /gʷ/ /gw//kw/ /gʷ//kʷ/
Cairscreeu gwkw gwkw