Y Vooir Arctagh
Arctic Ocean (en)
Северный Ледовитый океан (ru)
Nordishavet (no)
Norður-Íshaf (is)
Soiaghey


Staydraa
Eaghtyr y vaare: 14,750,000 km²
Thummid: 18,070,000 km³
Mean-diunid: 1,225 m
Boayl s'diuney: 5,527 m

Ta'n Vooir Arctagh ny Mooir yn Arctagh ny keayn ayns ard poullagh yn Arctagh, as t'ee coontit myr y keayn sloo mastey ny queig keaynyn er y theihll. T'ee begnagh cruinnit dy slane liorish yn Oaraishey as America Hwoaie as t'ee coodit liorish rio marrey car y vlein (as begnagh coodit dy slane car y gheurey). Ta sailjys as çhiassid y cheayn anchasley dy h-imbee tra ta'n rio lheie as riojey. T'ee çhemmit liorish y Roosh, Norlynn, yn Eeslynn, Greenlynn, y Chanadey as Alaska (ny Steatyn Unnaneysit) myrane lesh y Cheayn Sheear as y Cheayn Sheealtagh. Ta'n keayn goaill stiagh Baie Baffin, Mooir Barents, Mooir Beaufort, Mooir Chukchi, Mooir ny Shibbeyr Hiar, Mooir Ghreenlynn, Baie Hudson, Keyllys Hudson, Mooir Kara, Mooir Laptev, y Vooir Vane as crouw-ushtaghyn elley. T'ee kianglt rish y Cheayn Sheealtagh liorish Keyllys Bering as rish y Cheayn Sheear liorish Mooir Ghreenlynn as Mooir Labrador.