Edgar Allan Poe

By screeudeyr Americaanagh eh Edgar Allan Poe (19 Jerrey Geuree, 1809 – 7 Jerrey Fouyir, 1849). Ghow eh ayrn 'sy Ghleashaght Romansagh Americaanagh. T'eh mie er fys er son skeealyn folliaght as macabre. V'eh mastey screeudeyryn s'leaie skeeal beg Americaanagh.

Edgar Allen Poe
Edgar Allan Poe 2 retouched and transparent bg.png
Daguerreotype jeh Poe ayns 1848
Ruggit Edgar Poe
19 Jerrey Geuree 1809(1809-01-19)
Boston, Massachusetts, SUA
Hooar baase 7 Jerrey Fouyir 1849 (40 bleeaney d'eash)
Baltimore, Maryland, SUA
Keird Screeudeyr skeeal beg, bard, cremeyder, reagheyder
Ashoonaght SUA
Amm screeuee 1827-1849
Genreyn Far-skeealaght scoaghagh, far-skeealaght Ghothagh, far-skeealaght chronneyder, far-skeealaght chimmeeys, aitt, grinderys
Gleashaght screeuee Romanseeaght
Obbyryn feeu baght The Facts in the Case of M. Valdemar, The Fall of the House of Usher, The Masque of the Red Death", The Murders in the Rue Morgue, The Pit and the Pendulum, The Raven
Sheshey poost ny ben phoost Virginia Eliza Clemm Poe (1835-1847)
Hug cummaght er
Ennym screeuit Edgar Allan Poe Signature.svg

Rug eh myr Edgar Poe ayns Boston, Massachusetts er 19 Jerrey Geuree, 1809. She mac Elizabeth Arnold Hopkins Poe as David Poe, Jr. v'ayn, as y jees oc nyn aghteyryn. Va braar shinney echey , William Henry Leonard Poe, as shuyr saa, Rosalie Poe.[2] Hreig e ayr y ven as paitçhyn echey ayns 1810,[3] as hooar e voir baase blein ny lurg shen liorish gorley shymlee. Hie Poe stiagh ayns thie John Allan, ny hraghtalagh Albinagh ayns Richmond, Virginia ghell ayns cooid cadjin, goaill stiagh tombagey, eaddagh, curnagh, claghyn oaye as sleabyn.[4] V'adsyn myr lught doltee da, as hug ad "Edgar Allan Poe" er,[5] agh cha gholt ad eh rieau dy oikoil.[6] Ren eh studeyryn ec Ollooscoill Virginia rish lieh-vlein agh daah eh er y fa nagh row argid dy liooar echey. Hie eh stiagh 'syn Armee, agh cha daink eh lesh myr oikagh ynseydagh ec West Point, as scarr eh veih ny Allanyn ny lurg shen.

Va bun imlee echey myr screeudeyr, liorish çhaglym neuennymagh daanyn, Tamerlane and Other Poems (1827), gyn ennym agh "Bostonagh" ennagh. Hug eh tastey da prose ny lurg shen, as dobbree eh er son earishlioaryn lettyraght rish ymmodee bleeantyn. Haink enney er er son yn aght cremeydagh echey. Darree eh mastey caayryn bentyn rish yn obbyr, as adsyn goaill stiagh Baltimore, Philadelphia, as York Noa. Ayns Baltimore ayns 1835, phoos eh ben vooinjerey 13 bleeantyn d'eash Virginia Clemm. Ayns Jerrey Geuree 1845 hoilshee eh "The Raven" as haink eh lesh çhelleeragh. Hooar e ven baase liorish gorley shymlee daa vlein ny yei. V'eh kiarail cur magh earishlioar, The Penn: haink eh dy ve The Stylus agh hooar eh baase roish my daink magh eh. Hooar eh baase er 7 Jerrey Fouyir 1849 rish 40 bleeantyn d'eash ayns Baltimore. Cha nel enney ain er y bun, agh ny keayrtyn, t'ad er ny cur da alcoal, yn collyr, druggaghyn, gorley cree, gorley ny moddee, gorley shymlee as binn elley.[7]

Va cummaght mooar ec obbraghyn Poe er lettyraght ny Steatyn Unnaneysit as y teihll, as er magheryn er lheh goaill stiagh tuinney-oaylleeaght as cryptoaylleeaght. Ta Poe as e obbraghyn ry-akin car cultoor cadjin ayns lettyraght, kiaull, fillymyn as çhellveeish. Ta kuse jeh ny thieyn v'echey nyn dhieyn tashtee nish.

ImraaghynEdit

  1. H.P. Lovecraft (1968). ayns August Derleth & Donald Wandrei: Selected Letters II (1925-1929) (Baarle). Sauk City: Arkham House Publishers, Inc.. ISBN 0-87054-029-7.
  2. Hervey Allen (1927). "Introduction", The Works of Edgar Allan Poe. New York: P. F. Collier & Son.
  3. Mark Canada (re.) (1997). Canada's America. Edgar Allan Poe Chronology.
  4. Jeffrey Meyers (1992). Edgar Allan Poe: His Life and Legacy (Baarle). New York: Cooper Square Press, 8. ISBN 0815410387.
  5. Jeffrey Meyers (1992). Edgar Allan Poe: His Life and Legacy (Baarle). New York: Cooper Square Press, 9. ISBN 0815410387.
  6. Arthur Hobson Quinn (1941). Edgar Allan Poe: A Critical Biography (Baarle). New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 61. ISBN 0801857309.
  7. Jeffrey Meyers (1992). Edgar Allan Poe: His Life and Legacy (Baarle). New York: Cooper Square Press, 256. ISBN 0815410387.


She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.