She possan kynneeagh ny Britaanee (Britaanish: Bretoned ny Breizhiz; Frangish: bretons). T'ad cummal 'sy Vritaan, lieh-innys er coose heear hwoaie jeh'n Oarpey vooarheeragh. Ta'n chooid smoo jeu nyn lught sluightagh jeh possanyn jeh Brythonisheyryn ren astreeaghey as jurnaaghey gys y Vritaan veih sheear yiass y Vretyn Vooar, goaill stiagh y Chorn, cha leah as y 3oo eash BNJ as cha jeianagh as y 9oo eash BNJ (eddyr ny bleeantyn 450 as 600 er y chooid smoo).

Britaanee
Bretoned / Breizhiz (Britaanish)
Bretons (Frangish)

Earroo yn phobble

m. 4,5,000,000

Ardjyn lesh sleih mooar jeu
Y Vritaan 4,367,086
Y chooid elley jeh'n Rank Gyn fys
Y Chanadey 14,290
Çhengaghyn
Britaanish, Gallo, Frangish
Craueeaght
Catolee Raueagh
Kynnaghyn mooinjeragh
Celtiee (Bretnee · Cornee · Albinee · Manninee · Yernee) · Sostynee · Frangee

She yn Vritaanish (brezhoneg) y phreeu-hengey hradishoonagh oc as t'ee foast goll er loayrt ayns Breizh-Izel ("y Vritaan Eeaghtyragh"). Jiu, ta'n Vritaanish goll er loayrt ec mysh 365,000 dooinney, agh cha nel agh mysh 240,000 jeu nyn Mritaanisheyryn flaaoil. She Gallo y vyn-çhengey ghooghyssagh elley. She çhengey Cheltiagh y Vritaanish as she çhengey Romanagh y Gallo. Ta'n chooid smoo jeh ny Britaanee noa-emshyragh loayrt 'sy Rangish.