Ta'n Albaanish (gjuha shqipe ASE[ˈɟuha ˈʃcipɛ] ny shqip [ʃcip]) ny çhengey Ind-Oarpagh ta goll er loayrt ec mysh 7.4 millioon dy leih. T'ee goll er loayrt 'syn Albaan as ayns Kosovo ayns ny çheeraghyn Balkanagh er y chooid smoo.

Albaanish
shqip
Goll er loayrt ayns 'Syn Oarpey Hiar Yiass as ec lught eebyrtagh ny h-Albaanee
Earroo loayreyderyn 7.4 millioon
Kynney çhengey Ind-Oarpagh
  • Albaanish
Corys screeuee Abbyrlhit ny h-Albaanish
Staydys oikoil
Çhengey oikoil ayns Yn Albaan
Kosovo
Staydys mynlagh oikoil ayns Yn Iddaal
y Vassadoan
Montenegro
y Romaan
y Serb
Fo stiurey ec Academee Oaylleeaghtyn yn Albaan
Coadyn çhengey
ISO 639-1 sq
ISO 639-2 alb (B), sqi (T)
ISO 639-3 sqi