She'n Vible (voish Greagish Koine τὰ βιβλία, tà biblía, "ny lioaryn") lioar chasherick y Chreestiaght. Ta ram vershoonyn anchasley ayn.

Yn Vible Gutenburg, yn chied Bible clauit.

Yn Shenn ChonaantEdit

Yn PhentateuchEdit

GenesisEdit

Ard-art: Genesis

Ta'n ennym Genesis çheet voish fockle Greagish, γένεσις, çheet er brenn. She ennym cooie t'ayn son yn chied lioar jeh'n Vible, er yn oyr dy vel eh ooilley mychione yn toshiaght jeh'n Tuinney, sleih, bea lught-thie, ashoonyn, ams. Ta'n chied 11 chabdil mychione traaghyn buneashagh, as t'ad loayrt mychione ny chied h-Ewnyn, voish Adam dys Abraham. Ta ny cabdilyn elley mychione Jee as ny h-Ard-ayryn Abraham; Isaac; Jacob; as mac Yacob, Joseph. Va ooilley jeu "ayryn" jeh yn sleih ren Jee reih. Ta'n lioar dooney lesh yn "Sleih reiht" 'syn Egypt.

ExodusEdit

Ta'n ennym Exodus çheet voish Greagish, ἔξοδος, Exodos, çheet er goll magh. Ta'n ennym çheet voish nane jeh ny skeealyn smoo scanshoil sy lioar, ny Israelitee goll magh ass yn Eajipt, agh ta ram skeealyn scanshoil elley taghyrt sy lioar, myr sampleyr, yn çhenjaght jeh'n Sleih Reiht sy'n Eajipt, etlagh as eam Voses, as connantey Yee lesh ashoon Israel ec Sinai - tra ta ny Jeih Annaghyn currit magh trooid Moses dys yn sleih.

LeviticusEdit

EarrooynEdit

DeuteronomyEdit

Ny Lioaryn HennaghysEdit

JoshuaEdit

BriwnynEdit

RuthEdit

1 SamuelEdit

2 SamuelEdit

1 ReeaghynEdit

2 ReeaghynEdit

1 RecortyssynEdit

2 RecortyssynEdit

EzraEdit

NehemiahEdit

EstherEdit

Ny Lioaryn BardaghEdit

JobEdit

PsalmynEdit

Raaghyn CreeneyEdit

EclesiastesEdit

Arrane SolomonEdit

Ny Lioaryn FadeyraghEdit

IsiahEdit

JeremiahEdit

DobberranEdit

EzekielEdit

DanielEdit

HoseaEdit

JoelEdit

AmosEdit

ObadiahEdit

JonahEdit

MicahEdit

NahumEdit

HabbakkukEdit

ZephaniahEdit

HaggaiEdit

ZechariahEdit

MalachiEdit

Yn Chonaant NoaEdit

Ny SushtaleeEdit

MianEdit

MarkEdit

LukeEdit

EanEdit

ShennaghysEdit

Jannoo ny HostallynEdit

Ny ScreeuynynEdit

RomanneeEdit

1 CorinthianeeEdit

2 CorinthianeeEdit

GalatianeeEdit

EphesianeeEdit

PhilipianneeEdit

ColossianeeEdit

1 ThessalonianeeEdit

2 ThessalonianeeEdit

1 TimothyEdit

2 TimothyEdit

TitusEdit

PhilemonEdit

HebrewneeEdit

JamysEdit

1 PeddyrEdit

2 PeddyrEdit

1 EanEdit

2 EanEdit

3 EanEdit

YudeEdit

Lioar FadeyraghEdit

AshlishEdit

Kianglaghyn mooieEdit

Y Vible Ghaelgagh


She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.