Robert Cain

Va Robert Cain (1909 - 1974) ruggit ayns y Çheen da paarantyn voish Mannin.  Tra ren yn nah chaggey y theihll goaill toshiaght ayns 1939 ren eh listal stiagh ayns yn armee as haink eh dy ve ard-ghooagh son reddyn ren eh ec jerrey yn nah chaggey. V’eh ny ard-chaptan ayns yn armee ren parashuital cooyl armee ny Naziyn ayns 1944.

Rober Cain er y laa hooar eh yn VC

Va’n skimmee echey prowal geddyn droghad va goll harrish yn awin Rhine as begin daue prowal freayll rick er yn droghad dy voddagh armee yn Allies geddyn tessyn roish my row ny Naziyn roshtyn yn droghad ad hene. Atreih, gyn yss da armee yn Allies va possan mooar jeh sidooryn Nazi ayn hannah lesh ram tankyn (va ny sidooryn shoh mie er enn da sleih myr Panzer Division).

Begin da skimmee Robert Cain caggey ny lomarcan son shey laa gyn cooney. Eshyn va’n ynrican offishear ren scapail bio. Reesht as reesht va Robert Cain caggey noi tankyn eer tra v’eh gortagh dy agglagh as eer tra nagh row eh abyl dy akin dy kiart.

Ren Robert Cain cur mow shey tankyn ny lomarcan as ram gunnyn mooarey. T’ad gra dy daink ny Naziyn dy ve lag-chreeagh er coontey jeh dunnalys Cain. Er yn çheyoo laa as feed Mean Fouyir ren yn skimmee echey scapail as er coontey jeh ooilley ny reddyn ren eh va’n VC currit da. She yn VC yn aundyr smoo ard-ghooagh as scanshoil currit da sleih son caggey. T’eh currit dauseyn ta dunnal erskyn towse.

Haink eh erash dys Mannin as v’eh cummal ayns Balley Chashtal. Ta’n droghad ta goll harrish yn awin ayns Balley Chashtal mie er enn da sleih nish myr Droghad Cain.