Reihyssyn ynnydagh Nerin, 2009

Haghyr reihyssyn ynnydagh Yernagh ny bleeaney 2009 er 5 Mean Souree 2009, laa cheddin ny reihyssyn Oarpagh as daa fo-reihys ayns Divlyn Yiass as Divlyn Meanagh.[1] Haghyr ny reihyssyn ayns dagh coondae as cochorp coontae ayns Nerin

Pobblaght Nerin
Coat of arms of Ireland.svg

Ta'n art shoh ny chooid jeh'n straih:
Politickaght as reiltys
Phobblaght NerinÇheeraghyn elley · Atlas
 Giat Politickaght

EiyrtysEdit

Soiagyn ayns coonseilyn coontae, caayragh, balley corpagh as balleyEdit

Partee Soiagyn ±
Fianna Fáil
Fine Gael
Partee yn Lught Obbyr
Sinn Féin
Yn Partee Glass
 Elley
 Y clane

Coonseilyn coontae as caayraghEdit

Partee Soiagyn Soiagyn ± Voteyn y Chied Hosheeaght % vCH % Caghlaa veih 2004
Fianna Fáil 218 -84 477,344 25.4% -7.0
Fine Gael 340 +47 605,335 32.2% +4.3
Partee yn Lught Obbyr 132 +31 276,628 14.7% +4.1
Sinn Féin 54 0 138,406 7.4% -0.7
Yn Partee Glass 3 -15 44,152 2.3% -1.4
 Elley 136 +40 338,730 18.0% +4.4
 Y clane 883

Coonseilyn coontaeEdit

Coonseil FF FG LO PG SF Elley
Y Cavan 8 13 0 0 4 0
Ceatharlach 4 10 5 0 0 2
Çhybbyrt Aarey Hwoaie 6 4 3 0 1 7
Çhybbyrt Aarey Yiass 6 12 3 0 0 5
Yn Claar 11 12 1 1 0 7
Corkee 12 22 7 0 1 6
Divlyn Yiass 4 8 9 0 3 2
Doon Laoire-Raah yn Doon 4 11 8 0 0 5
Doon ny Ghoal 10 8 2 0 4 5
Fine Goal 4 6 9 0 0 5
Galliu 7 13 1 0 1 8
Keeill Chennee 7 12 5 1 0 1
Keeill Darey 6 9 6 0 0 4
Keeill Mantan 4 9 6 0 2 3
Kerree 7 10 4 0 2 4
Yn Eearvee 9 8 6 0 0 0
Leesh 8 12 1 0 1 3
Lheeahtrim 8 10 0 0 2 2
Limmeragh 9 15 2 0 0 2
Y Lhongfort 8 10 0 0 0 3
Y Lhoo 5 8 2 1 6 4
Logh Garman 5 10 4 0 0 2
May Eo 7 17 0 0 2 5
Muinaghan 5 6 0 0 7 2
Purt Largey 5 11 4 0 2 1
Ros Comain 8 10 0 0 1 7
Shliggagh 7 12 2 0 1 3
Uíbh Fhailí 9 6 0 0 0 6
Y Vee 8 11 4 0 1 5

Coonseilyn caayraghEdit

Coonseil FF FG LO PG SF Elley
Corkee 6 8 7 0 4 6
Divlyn 12 6 19 0 7 8
Galliu 3 3 3 0 0 5
Limmeragh 1 8 4 0 1 3
Purt Largey 1 4 3 0 1 6

Coonseilyn corpaghEdit

Coonseil FF FG LO PG SF Elley
Cluain Meala
Droghad Aah 1 4 2 0 3 2
Keeill Chennee 4 4 2 1 1 0
Logh Garman
Shliggagh 2 3 3 0 3 1

Coonseilyn balleyEdit

Partee Soiagyn ±
Fianna Fáil
Fine Gael
Partee yn Lught Obbyr
Sinn Féin
Yn Partee Glass
 Elley
 Y clane


Balley Fianna Fáil Fine Gael Partee yn Lught Obbyr Sinn Féin Y Partee Glass Elley Y clane
An tAonach
Baile Átha Fhirdhia
Baile Átha Í
Baile Átha Troim
Baile Brigín
Baile Locha Riach
Baile na Lorgan
Balley Aah Luain
Béal Átha Beithe
Béal Átha Seanaidh
Béal Tairbirt
Beanntraí 2 3 0 0 0 0 5
Beeal Aah ny Sluigh 2 3 0 1 0 3 9
Beeal yn Aah
Biorra
Bray
Bun Cranncha 2 3 0 2 0 2 9
Bun Dobhráin
Caair ny Mart 2 5 1 0 0 1 9
Caiseal
Carraig Mhachaire Rois
Carraig na Siúire
Cashtal y Varrey
Y Cavan
Ceanannas
Ceatharlach
Y Çhannon
Çhybbyrt Aarey
Cill Chaoi
Cill Rois
Na Clocha Liatha
Cloich na Coillte
Cluain Eois
Cobh
Doon Jialgan
Droghad Noa
Droichead na Bandan
Dún Garbhán
Durlas
Éadan Doire
Gránard
Guaire
Inis Córthaidh
Innys 1 3 1 0 1 3 9
Inver Mooar
Keeill Airney
Keeill Mantan
Kione Sailley
Léim an Bhradáin
Y Lhongfort
Lios Tuathail
Lis Mooar
Littyr Kennain
Maigh Chromtha
Mainistir na Búille
Mainistir na Corann
Mala
Mannishter 'er Maigh
Móinteach Mílic
Muinaghan
Muinchille
Muine Bheag
Y Mwyllin Kiarr
Naas
Yn Ooive
An Pasáiste Thiar
Purt Leesh
Ros Vic Treoin
An Sciobairín
An Teampall Mór
Trá Mhór
Traie Lee
Tuaim
Y Tullagh Vooar
Yoal

Jeeagh er neeshtEdit

ImraaghynEdit

  1. "By-elections set for June 5th", The Irish Times (28 Averil 2009). Feddynit magh er 29 Averil 2009.  (Baarle)

Kianglaghyn mooieEdit