Raad-Yiarn Lectragh Vannin

She raad-yiarn eddyr Doolish as Rhumsaa eh Raad-Yiarn Lectragh Vannin.


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.