Jalloo jeh Moirrey Magdalene liorish Ary Scheffer (1795–1858).

She padjer aght ta sleih crauee prowal dy loayrt rish Jee.


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.