Neil Armstrong

Va Neil Armstrong (1930 -2012) ruggit ayns Wapakoneta, Ohio ayns America.

Neil Armstrong er yn eayst. Va'n jalloo shoh jeant ec Buzz Aldrin.

Tra v’eh feer aeg v’eh geearree getlagh etlanyn as hooar eh kied-etlee tra nagh row eh agh queig-jeig.

Tra v’eh ayns yn lhuingys-caggee v’eh goaill toshiaght getlagh etlanyn-caggee. V’eh ayns caggey enmyssit Caggey Chorea as un cheayrt begin da tilgey magh ass yn etlan echey er y fa dy row eh bwoailt liorish gunnyn.

Ayns 1962 v’eh goll dy obbyr da NASA as v’eh goaill toshiaght traenal myr Astronaut. Ren eh traenal rish ymmoddee bleeantyn.

Er yn trass laa as feed, Mee ny Nollick, ren NASA reih Armstrong dy ve yn mainshter ayns Apollo 11, veagh shoh yn chied fynneig spoar dy gholl dys yn Eayst.

Er yn çheyoo laa jeig, Jerrey Souree ayns 1969 daag Apollo 11 yn seihll lesh Neil Armstrong, Buzz Aldrin as Michael Collins ayn. Haink ad er yn eayst dy sauchey er yn chied laa as feed.

She Armstrong yn chied dooinney ren shooyl er yn eayst as myr v’eh faagail Apollo 11 as cur yn cass echey er yn thalloo dooyrt eh:

‘That's one small step for man, one giant leap for mankind’

Va Buzz Aldrin shooyl er yn eayst neesht as v’ad tannaghtyn bunnys laa choud’s va Michael Collins goll mygeayrt yn eayst fuirraghtyn roo.

Haink ad erash tree laa ny lurg shen as ren ad çheet dys y theihll ayns y cheayn Pacific.

Hooar eh baase ayns 2012.