Meechredjuagh

Ta shin gra meechredjuagh da peiagh nagh vel shickyr vel Jee ayn.

Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.