She schlei as obbyr lheihys eh lheeys. T’eh goaill stiagh ymmodee aghtyn as aaseyn son beaghey slaynt as cur eh erash, trooid shaghey, lhiettal as castey çhingys.

Cowrey shenn Ghreagagh, sthouyr Asclepius as ardnieu ry-akin mygeayrt echey. Ta’n cowrey shoh cowraghey lheeys ayns ymmodee çheeraghyn ny cruinney. T’eh ry-akin ayns cowraghyn heshaghtyn goaill stiagh y Reagheydys Slaynt ny Cruinney, y Royal Society of Medicine, as yn American Medical Association.

Ta lheeys jeianagh jannoo ymmyd jeh ronsaghey bea-oaylleeagh, çhaghnoaylleeaght lheeys son dy chur faaishnys-enn er gortyn as çhingyssyn as lheeys daue y chur.