She towse obbyr tarmaynagh heeraghyn eh lane troar sthie ny LTS. T'eh çheet er feeu margee ooilley troar as shirveishyn t'er nyn nyannoo sthie y çheer ayns blein.