She comic strip Americaanagh va crooit ec Jim Davis eh Garfield.


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.