Corys co-ordnaidyn çheer-oaylleeagh

Ta corys co-ordnaidyn çheer-oaylleeagh ny chorys dy cho-ordnaidyn ta lhiggey da dagh boayl er y Chruinney dy ve enmyssit liorish possan dy earrooyn. Dy mennick, ta ny h-earrooyn reiht er yn aght dy vel un earroo shassoo er son ynnyd pontreilagh, as dy vel daa ny tree earrooyn shassoo son ynnyd cochruinnagh. She dowan-lhiurid, dowan-lheead, as yrjid eelipsoydagh ny fir s'cadjiney jeh ny co-ordnaidyn.

Caslys-çheerey ny Cruinney taishbyney linnaghyn dowan-lheead (cochruinnagh) as dowan-lhiurid (pontreilagh), farhilgane Eckert VI; lhieggan mooar (pdf, 3.12MB)