She ard çheer-oaylleeagh çheusthie jeh çheer ta goll er ymmyd son cooishyn reiragh ny cooishyn elley er lheh eh coontae ny countee. Ta'n fockle çheet magh ass conté ny cunté y Çhenn Rangish. Foddee dy vel eh çheet er ard briwnyssagh er mooar-heer yn Oarpey va fo stiurey lhiass-eearley (visconte y Çhenn Rangish). She comté y fockle Frangish noa-emshyragh. Ta cooid vie jeh ny çhengaghyn Oarpagh çhyndaa yn fockle myr contae, contea, contado, comtat, condado, Grafschaft, Gau, a.r.e.

Tra haink ny Normanee gys Sostyn ren ad goaill stiagh y fockle lioroo. Ec y traa shen va Sostyn rheynnit magh ayns ardjyn er lheh hannah ec ny Sostnee as ad cur y fockle sheer orroo. Ren ny Wiggynee cur stiagh yn enmys eearley (veih jarl y Çhenn Loghlynish) gys ny h-Ellanyn Goaldagh. Er-yn-oyr shen va ny focklyn "eearley" as "eearlaght" coontit myr enmyssyn corrym rish ymmyd mooar-heeragh ny focklyn "eearley" as "coontae". Rere shen, haink er yn 'ockle "coontae" dy ve corrym rish yn 'ockle Sostynagh dooghyssagh scir ([ʃir]) ny shire ("sheer") y Vaarle noa-emshyragh.