Ta Sostyn er ny rheynn ayns 48 coondaeghyn jesh-chliaghtagh ny çheer-oaylleeagh. Ta shenn vun ec ymmodee jeu, agh hie fir elley er cur er bun cho anmagh as 1974.[1][2]

Çheumooie jeh Lunnin Vooar as ny Skillee, ta Sostyn er ny rheynn ayns 83 coondaeghyn moirvaljagh as neuvoirvaljagh. T'adsyn ayn er son gurneilys ynnydagh, as ta fir jeu aarheynnit ayns ardjyn. T'ad rere ny coondaeghyn jesh-chliaghtagh, agh ta creeaghyn sloo oc son y chooid smoo.

Ta'n rang-oardraghey jeianagh ny eiyrtys aachroo brashagh. Eddyr 1889 as 1974, hug ad coondaeghyn reiragh er ynnydyn as coonseil choontae oc, as va meenaghey elley ec coondaeghyn jesh-chliaghtagh. Eddyr 1974 as 1996, va coondaeghyn moirvaljagh as neuvoirvaljagh corrym rish coondaeghyn jesh-chliaghtagh. Er son y phost, va coondaeghyn postagh ayn eddyr 1974 as 1996, agh lhig y Post Reeoil lhieu.

Imraaghyn

reagh
  1. Hampton, W. (1991). Local Government and Urban Politics.
  2. Redcliffe-Maud & Wood, B. (1974). English Local Government Reformed.
 
Reddaghey
Ta ny smoo na un cheeal lesh yn enmys "Coondaeghyn Hostyn"; reih eshyn ass y rolley er heose.
She reddaghey yn duillag shoh - my haink shiu ayns shoh trooid criggaraght er kiangley ayns art Wikipedia, aa-enmyssee yn duillag chiart my sailliu, ny lhaih shoh.