She brattagh as cowrey yn Unnaneys Oarpagh (UO) as Choonseil yn Oarpey (CnO) eh brattagh yn Oarpey. T'eh jeant seose jeh 12 rollage airhey er cooylrey gorrym. Ta'n daah gorrym shassoo son yn eear, ta earroo ny rollageyn shassoo son slanid as ta'n soiaghey oc ayns kiarkyl shassoo son unnaneys. Cha nel earroo ny rollageyn shassoo son earroo olteynyn ny reagheydyssyn er-yn-oyr dy vel ad shassoo son dagh sleih as dagh kynney 'syn Oarpey, goaill stiagh adsyn magh veih co-hymey ny h-Oarpey.

Corrillagh brattagh: 2:3

Va'n brattagh cummit ec Arsène Heitz as Paul Lévy 'sy vlein 1955 da'n CnO myr y cowrey eck, as ren y CnO coyrlaghey da reagheydyssyn Oarpagh elley eh dy gholtey. 'Sy vlein 1985, ren yn UO, y Boodeeys Tarmaynagh Oarpagh ec y traa shen, doltey yn brattagh myr y brattagh echey hene rere keim-hoshee Pharlamaid yn Oarpey. Cha nel imraa er y brattagh ayns conaantyn yn UO, agh t'eh er ve doltit rere leigh.