Ardjyn Vretyn

(Aa-enmyssit ass Ardjyn Vretin)

Nod: My ta daa ennym ec coontae, ta ennym Bretnish yn ard ‘sy chied ynnyd, as my ta ennym Baarle ayn, ta shen ayns eddyraishnyssyn ny lurg.

Coondaeghyn Vretin

reagh

Ny coondaeghyn shoh, v'ad currit er bun liorish y Local Government (Wales) Act 1994. Hie eh er cooilleeney er 1 Averil 1996.

Coondaeghyn Vretin erreish da 1 Averil 1996
 
 1. Merthyr Tudful (Merthyr Tyfdil)
 2. Caerffili (Caerphilly)
 3. Blaenau Gwent
 4. Torfaen
 5. Sir Fynwy (Monmouthshire)
 6. Casnewydd (balley) (Newport)
 7. Cayr Deeth (balley) (Caerdydd) (Cardiff)
 8. Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan)
 9. Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend)
 10. Rhondda Cynon Taf (Rhondda Cynon Taff)
 11. Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot)
 12. Abertawe (balley) (Swansea)
 13. Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire)
 14. Ceredigion
 15. Powys
 16. Wrecsam (Wrexham)
 17. Sir y Fflint (Flintshire)
 18. Sir Ddinbych (Denbighshire)
 19. Conwy
 20. Gwynedd
 21. Moan (Ynys Môn) (Isle of Anglesey)
 22. Sir Benfro (Pembrokeshire)

Coondaeghyn Freilt Vretin

reagh

Ta ymmyd jesh-chliaghtagh jeant jeh Coondaeghyn Freilt (myr sampleyr, Aachaptanys), as ta Reiltys yn RU geabbey shaghney jannoo rheynnyn-reih tessen ny creeaghyn oc. Gollrish ny Coondaeghyn cadjin, v'ad currit er bun liorish y Local Government (Wales) Act 1994.

Coondaeghyn Freilt Vretin
 
 1. Gwent
 2. De Morgannwg (South Glamorgan)
 3. Morgannwg Canol (Mid Glamorgan)
 4. Gorllewin Morgannwg (West Glamorgan)
 5. Dyfed
 6. Powys
 7. Gwynedd
 8. Clwyd