Ayns bea-oaylleeaght killagyn, she mynolt far-chrackanagh eh çheshvean, as eshyn ry-akin ayns faggys dagh killag eukaryotagh. Ta'n chooid smoo jeh stoo gien-oaylleeagh y chillag aynsyn, as y stoo er ny reaghey myr co-vreneenyn liauyrey linnagh jeh GDN as proteenyn, myr sampleyr, histoneyn. Ta ny co-vreneenyn shoh troggal kroymasoomyn. She obbyr y heshvean eh ny kroymasoomyn y reayll, as dy reaghey obbraghyn y chillag liorish reaghey ymmyd ny gienntagyn.

Killagyn HeLa, as y GDN oc er ny ghaaghey liorish Daah Hoechst gorrym. Ny killagyn meanagh as jesh, t'ad jannoo eddyrphaase, myr shen ta ny lane çheshveanyn oc gorrym. Y killag toshtagh, t'eh jannoo mitosis, as ta'n GDN echey er gohuiughey son dy rheynn.
Caslys jeh killag vaagh cadjin. Mynoltynyn: (1) myn-heshvean (2) çheshvean (3) ribbosoom (4) bolgan (5) moggyl endoplasmagh garroo (ER) (6) farrys Golgi apparatus (7) ushylagh killag (8) moggyl endoplasmagh reajagh (9) mitochondria (10) folmid killag (11) plasmey killag (12) leesosoom (13) kentreenyn

Ta coodagh çheshveanagh myrgeayrt y çheshvean, jeant jeh daa far-chrackan, as shen eddyrscarrey cooid y heshvean jeh'n phlasmey killag. Ta lamina çheshveanagh niartaghey y çheshvean, gollrish yn ushylagh killag da'n chillag hene. Cha nod y chooid smoo jeh co-vreneenyn çheet trooid y choodagh; myr shen, ta doralyn çheshveanagh reaghey arraghey cho-vreneenyn tessen y daa far-chrackan.

Ga nagh vel fo-rheynnyn far-chrackanagh erbee ayns y çheshvean, ta ardjyn as obbyr er lheh oc. Y fer share er enney, shen y myn-heshvean; t'eh eshyn jannoo ribbosoomyn.